Friday, May 25, 2018

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Kerja Surewi Enota je vrsta oblacil, ki jih nosijo clani organizacije, medtem ko sodelujejo v dejavnosti te organizacije. Sodobne uniforme najpogosteje nosijo oborozene sile in paravojaske organizacije, kot so policija, sluzbe za ukrepanje ob nesrecah in varnostniki, na nekaterih delovnih mestih in solah ter zapornike v zaporih. V nekaterih drzavah tudi nekateri drugi uradniki nosijo uniforme v svojih dolznostih; tako je primer sluzbe Komisije Zdruzenega kraljestva za javno zdravje ali francoskih prefektov. Za nekatere organizacije, kot je policija, je morda nezakonito, da ne pripadajo uniformi. Delavci vcasih nosijo uniforme ali korporativne oblacila ene vrste ali druge. Delavci, ki potrebujejo uniformo, vkljucujejo delavce na drobno, bancne in postne delavce, javne varnostne in zdravstvene delavce, delavce modrega ovratnika, osebne trenerje v zdravstvenih klubih, instruktorje v poletnih taboriscih, resevalce, janitorje, zaposlene v javnem prevozu, vlecne in tovorne voznike , zaposleni v letalskih druzbah in pocitniske hise, ter bari, restavracije in zaposleni v hotelu.

Uporaba uniforme s temi organizacijami je pogosto prizadevanje za prepoznavanje in razvijanje standardne podobe podjetja, ima pa tudi pomembne ucinke na zaposlene, ki morajo nositi uniformo. Izraz "uniforma" je lahko zavajajoc, ker zaposleni niso vedno povsem enotni po videzu in ne smejo vedno nositi oblacil, ki jih nudi organizacija, medtem ko se vedno predstavljajo organizacijo v svoji obleki. Akademsko delo o organizacijski obleki Rafaeli & Pratt (1993) se je nanasalo na enakomernost (homogenost) obleke kot en dimenzije in na vidnost kot drugo. Zaposleni vsi, ki nosijo crno, se lahko na primer prikazejo vidno in zato predstavljajo organizacijo, ceprav je njihova oblacila enotna samo v barvi njihovega videza, ne pa v njenih znacilnostih. Pratt & Rafaeli (1997) opisuje borec med zaposlenimi in vodstvom o organizaciji obleke kot borbe za globlje pomene in identitete, ki jih predstavlja obleka. In Pratt & Rafaeli (2001) opisuje obleko kot enega vecjih nabor simbolov in artefaktov v organizacijah, ki se zdruzijo v komunikacijsko slovnico. Perihal Kostum Pekerja

0 comments:

Post a Comment

 
Join 100+ Bookmarking Sites